سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

مشخصات بلاگ
سجاده خاکـــــــــیبه باد حادثه بالم اگر شکست،چه باک؟
خوشا پریدن با این شکسته بالی ها...

هم سایه ها

۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

برای نجوا که میخواهد به گوش ها نرسد.
برگرد و ایستاده بر مسیر، منتظر حرف تازه باش.

ناگزیر از سفرم ، بی سر و سامان چون «باد»                     به «گرفتار رهایی» نتوان گفت آزاد

کوچ تا چند ؟! مگر می شود از خویش گریخت                     «بال» تنها غم ِ غربت به پرستوها داد

آنکه مردم نشناسند تورا غربت نیست                              غربت آن است که «یاران» ببرندت از یاد

....

فاضل نظری

 

زنده یاد قیصر امین پور

چرا مردم قفس را آفریدند ؟
چرا پروانه را از شاخه چیدند ؟
چرا پروازها را پر شکستند ؟
چرا آوازها را سر بریدند ؟
.
پس از کشف قفس ، پرواز پژمرد
سرودن بر لب بلبل گره خورد
کلاف لاله سر در گم فرو ماند
شکفتن در گلوی گل گره خورد
.
چرا نیلوفر آواز بلبل
به پای میله های سرد پیچید ؟
چرا آواز غمگین قناری
درون سینه اش از درد پیچید ؟
.
چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت ؟
چه شد آن آرزوهای بهاری ؟
چرا در پشت میله خط خطی شد
صدای صاف آواز قناری ؟
.
چرا لای کتابی ، خشک کردند
برای یادگاری پیچکی را ؟
به دفتر های خود سنجاق کردند
پر پروانه و سنجاقکی را ؟
.
خدا پر داد تا پرواز باشد
گلویی داد تا آواز باشد
خدا می خواست باغ آسمان ها
به روی ما همیشه باز باشد
.
خدا بال و پر و پروازشان داد
ولی مردم درون خود خزیدند
خدا هفت آسمان باز را ساخت
ولی مردم قفس را آفریدند

 ...


  • میم.اعشا

دستم به  به روز کردن وبلاگ نمیره. حوصله اش نیست .حالش که اصلا نیست...

فقط میلم میکشد این روزهای سرد زمستانی زیر کرسی بنشینم ، قیصر بخوانم و تفالی به حافظ بزنم. گاهی هم درس بخوانم والبته سرکار هم بروم.

ناگفته نماند این سریال کره ای هم که یکی از دوستان جهت سرگرمی داده تا ببینیم هم وقتم را براحتی میکشد.  کلی ایده داستانی جدید پیدا کردم. داستانهای پر از کرم و خرچنگ و کیمچی...

فرهنگ آرامی دارند این چشم بادامی های کره ای...


امان از این دست. دستم با همه بی حالیش به همه جا میرسد الا به قدمگاه یاد تو...

دستم دستم خودم نیست. مثل دلم. مثل یادم؟

یادت مرا فراموش....

راستی دلم کجاست؟!

دلی که برای تو، تنگ شده است.

                                                

کلمات کلیدی: فقط جـمـکـــــــــــــــران

پی نوشت: جـمـکـــــــــــــــران


جـمـکـــــــــــــــران

  • میم.اعشا