سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

مشخصات بلاگ
سجاده خاکـــــــــیبه باد حادثه بالم اگر شکست،چه باک؟
خوشا پریدن با این شکسته بالی ها...

هم سایه ها

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

مردم چه می کنند که لبخند می زنند؟

غم را نمی شود که به رویم نیاورم.

حال مرا مپرس که هنجارها مرا

مجبور می کنند بگویم که: بهترم...

 

یک دنیا که بیشتر زندگی فانی نمی کنیم. همین دنیا هم هست که همه چیز اش را یکجا با هم می خواهیم. اصلا مجبوریم که بخواهیم.مجبوریم که بدست بیاوریم، شاد بشویم و بعد از دست بدهیم وغصه بخوریم.

از آدم ها بپرسی بیشتر افسوس چه چیز را میخورند برخی جواب ها مشترک است و در افسوس جوانی و حسرت راحت از دست دادن آن خلاصه می شود.

زندگی پر است از مراحل گذار: دانشگاه رفتن، فارغ التحصیلی! ، اشتغال، ازدواج و خیلی چیز دیگر که برای آدمی  دلهره آور و آشوب انگیز است.

غم جدایی از مهمترین این آشوب هاست. غم دل کندن...

خودت نمیفهمی چطور دل دادی... چطور وابسته شدی ولی فقط میفهمی یکهو باید همه چیز را بگذاری و رد شوی!

دل کندن از مکان سخت است چه رسد به دوست و یار و...زمستان فصل همیشه خاص من!
سالها با همه وصل و فصل هایش میگذرد ودراین میان
این زمستان خاص تر ، بهمن اش اندوهناک تر، سخت تر...
اسفند میکنم تو را وآغاز میکنم به اجبار زمانی بدون تو
به جبر و اختیار میخواهم از یاد بروی و از دل آرزو دارم نروی...
تو بمانی، من بروم، روزها برود ،سحرها بشود
در همه حال فراق دشوارست و دل کندن دشوارترست...
بیمارستان امام رضا سلام...  • میم.اعشا