سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

مشخصات بلاگ
سجاده خاکـــــــــیبه باد حادثه بالم اگر شکست،چه باک؟
خوشا پریدن با این شکسته بالی ها...

هم سایه ها

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

قصه هنوز ها...


اگر قرار بود انتخابی بکنم ،یا کبوتر بود یا اسب یا عقاب...پس جای بسی خوشحالی است که امسال را قرار است با وقار ومتانت پیش رو باشیم.

بتازیم... محکم باشیم. اسب باشیم!

سال نو مبارک...

سالی گذشت و سالی نو آمد و  من هنوز همان جای قبلی نشسته ام ؛

در ایوان فرضی خانه قدیمی، کنار شمعدانی های خیالی؛ قیصر در دست ،مشق احساس می کنم و آسمان آبی را با نگاه ذوق مرگ شده برای باران به تماشا نشسته ام.

در این میان داستان های نیمه کاره ام ،خاک می خورند و حرف های نا نوشته ام ،حسرت بودن ...

شوق انگلیسی یاد گرفتنم فروکش کرده ولی هنوز به اجبار کلاس می روم و فحش می خورم.

با آنکه هنوز رویای دوچرخه را در سر دارم با ماشین جدیدم ، دوست شدم و وای که چقدر سخت است دوستی انسان با ماشین آن هم در آستانه گرانی سوخت ،البت  گرانی همه چیززززز!

دلتنگی های همیشگی سرجایشان هستند. زخم های قدیمی هم کم وبیش سربسته مانده اند در کمین !


خدا هست.... کانون گرم خانواده هست و البته رفقا هستند... گاهی هم بادی می وزد و اغلب گرمایی طاقت فرسا، هلاک میکند...

شکر خدا همه چیز هست...

سلامتی... سلامتی. وباز هم سلامتی...

 قصد انصراف از یارانه را نداریم، قصد گرفتن سبد کالا را هم نداریم. ادعایی هم نداریم. ما رهروی خط خونیم...گرسنه نمی مانیم ولی اقتدار و فرهنگ ایرانی هم یک عالمه داریم !


هنوز هم من یک پرستارم. یک عالمه آدم دعایم میکنند ومن هنوز هم صبر جمیل از خدا می خواهم.

سرکوچه هنوز مردان می ایستند و غیرت هنوز وجود دارد. هنوز مرغ همسایه یک پا دارد و بی بی سی های خاله زنک فامیل هنوز آنلاین هستند  و مادر هنوز عاشق نان سنگک وصف نانوایی و سفره روضه زهرا(س)...

باری هنوز هم روز آوینی وهنر انقلاب، گرامی داشته می شود،جای شهدای هسته ای خالی می شود و کاسه آش اشتون به لطف تدبیر حضرت آقا کشک می شود!

دیگر از چه بگویم که همه چیز سرجایش هست ونیست!

از همه مهمتر حضرت عشق که هنوز هم نیامده!


باشد که در سال جدید جهادی مردانه و مهدی وار کنیم.
  • میم.اعشا