سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

سجاده خاکـــــــــی

سبکبار باشید تا برسید...

مشخصات بلاگ
سجاده خاکـــــــــیبه باد حادثه بالم اگر شکست،چه باک؟
خوشا پریدن با این شکسته بالی ها...

هم سایه ها

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده استهیچ فصلی زیباتر از این پاییز نیست. فصلی برای عاشقی... هنوز از راه نرسیده دل آدمی رو زیرو رو میکنه...
گویی جان تازه می دهد.

                                                همه چی خوبه فقط دلتنگم! آخه هیچی مثل دلتنگی نیست...
                                                     تو بخندی.... همه چی خوبه...
                                                     تو که رفتی ورسیدی به بهار... هنوز اینجا سر کوه ها برفه...
                                                                           ....   مرد ویرون بشه خیلی حرفه!!!* بالاخره اساب کشی کردیم رفتیم خونه جدید! یه  جای دور... این اطراف هنوز بیابونه و آدم کم یاب!
اینجا ازاین تیغ ها هست که تو بیابون رد میشه، گاهی رد میشه!
تازه گون هم پیدا میشه! البته طرف ما اینطوره. اونطرف تر که مثل شهر آباده! والبته پر از آسمون خراش!!!
خلاصه اینجا نون تازه خبری نیست.
حالا هر وقت بخام بیام تو شهر باید کلی تو راه باشم.از اینجا تا بیمارستان یک ساعت با سرویس خصوصی راهه! خدارو شکر سرویس هست وگرنه اخراجم رو شاخش بود! وای اگر از سرویس جا بمونم....

** سه ماهه دیگه طرحم تموم میشه... ارشد هم که متاستفانه دست کم گرفت مارو...
حالا باید بیافتم دنبال کار .از استخدامی که خبری نیست . موندم تو انتخاب بیمارستان واسه قراردادی!!! 
این نوعش و ندیده بودیم دیگه!

اما عجب دورانی داشت طرح.........
خوشحالم که بخش قلب کار کردم. خیلی به تریپم میومد . آی مخاطبان! دعا کنید ویژه کار شم اونم تو قلب!

*** میخام دوباره داستان نویسی رو شروع کنم. بصورت حرفه ای تر... شاید کار به جای باریک بکشه و مجبورم بشم برم تهران...
اون روزهای پاییزی را دوست دارم... دوست خواهم داشت...

و حرف آخر...
لیلای من کجاست رو که زیر ورو میکردم، دیدم زیاد بوده وقتایی که خداحافظی کردم وچند روز دیگه اش دست از پا دراز تر برگشتم.
الان که خوب نرفته بودم ولی یکم نبودم... هرچند داشتم مثل الیور توییس و کوزت خدابیامرز کار میکردم!
 (عجب بلاییه این اسباب کشی)

هدف متعالی من ؛
بسمه تعالی
 میخام به نوبه خودم نزارم راهی که معین ریئسی میرفت،  ناتموم بمونه...
میخام آخرم مثل آخر اون مرد بشه!
میخام  برم اما خوب وقشنگ...

                                     دلبسته ام به پاییز
                                                                شاید از سر مهر بیایی...


  • میم.اعشا


مدیریت یک وبلاگ حالا هرچقدر هم که شخصی وخصوصی باشد،با دل واحساس  خالی ،آن هم در زمانیکه هدفت کمرنگ شده باشد کار بی منطق و بیخودی است. 

باید هدف داشت. آن هم از نوع محکم وبا اراده اش...

یک چند وقتی نخواهم بود...کمی باید منزوی شد...به گوشه دنجی پناه برد و تنها شد.

باشد که اهل  شویم...


بعد نوشت؛

شهید رئیسی با رفتنش خیلی حرف ها زد. رفتنی که داغ بردل خیلی ها گذاشت.

بقول استادم انسان اگر می خواهد غم دنیا را هم بخورد ،بخورد،اشکالی ندارد  ولی  باید غمش ارزشمند باشد،موثر باشد...

گشتی زدم میان وب های دوستانش...شرمم گرفت؛

منزوی شدن،به گوشه دنجی پناه بردن، چه معنی می تواند داشته باشد جز یاس؟!. جز مردن پیش از نوبت؟!

باری...

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم            موجیم که آسودگی ما عدم ماست...

  • میم.اعشاچرا به کوی محبت نمی‌بری مارا؟

چرا به گوشه ی چشمی نمی‌خری مارا؟

خدا کند به دلت مهر این غلام افتد

به رنگ سرخ "شـــهادت" در آوری ما را


  • میم.اعشا